กระทรวงการต่างประเทศ เปิดโครงการ “MFA Internship ” รับ นศ. ฝึกงานประจำปี 2564

มาแล้ว!! โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากลงสนามเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงานแบบมืออาชีพ และได้รู้จักการแก้ปัญหาในประสบการณ์ทำงานจริง

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2564 เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการทูตและการต่างประเทศให้แก่เยาวชนผ่านการเรียนรู้ในรั้วบัวแก้ว

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4

– มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือร้อยละ 70

 

วิธีสมัคร:

ผู้ที่ประสงค์จะฝึกงานจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ให้ครบถ้วน

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

– แจ้งความประสงค์ขอฝึกงานกับทางคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทางสังกัดส่งหนังสือขอฝึกงาน

– สมัครลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

น้องๆ นักศึกษาคนไหนสนใจเข้าร่วมการฝึกงานในปีนี้ สามารถดำเนินการได้ในทันที และโปรดอย่าลืมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ส่งเอกสารได้ตามกำหนดเวลา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

– โทรศัพท์ 02 – 203 – 5000 ต่อ 15453

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ