กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน 5 อัตรา หมดเขต 17 ต.ค.นี้!!

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-ตำแหน่งพนักงานบริหารข้อมูลเว็บไซต์ จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่งพนักงานโครงการสนับสนุนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละตำแหน่งได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มใบสมัคร

-รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ

-สำเนาทรานสคริปต์ 1 ฉบับ

-เอกสารอื่นๆ ประกอบ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยังอีเมล tica@mfa.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

17 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ