รับสมัครผู้ช่วยวิจัยด้าน Microbial Source Tracking for Water Pollution เงินเดือนเริ่มต้น 23,000 บาท

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อทำวิจัยด้าน Microbial Source Tracking for Water Pollution โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มี GPA>3.00

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-Transcript

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV และ Transcript มาที่ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โทร 08-0611-0555 หรืออีเมล kwanrawee@cri.or.th

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร 08-0611-0555 หรืออีเมล kwanrawee@cri.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ