ทุนรัฐบาลโรมาเนีย เรียนต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับนักศึกษานอก EU ปี 2022

ในแต่ละปี รัฐบาลโรมาเนียจะจัดสรรทุนการศึกษาให้กับพลเมืองจากประเทศนอกสหภาพยุโรปผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีความสนใจศึกษาต่อในประเทศโรมาเนีย

การพิจารณาจะดูที่ผลการเรียนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีสิทธิ์สมัครหากมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได้ทุกสาขา ยกเว้น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

การสนับสนุน:

– ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

– สนับสนุนการจัดหาเงินทุนสำหรับค่าเล่าเรียนในหลักสูตรภาษาโรมาเนีย (เตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลักสูตรหลัก)

– เงินสนับสนุนสำหรับค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือก โดยจะไม่เกินระยะเวลาของหลักสูตรนั้นๆ

– ทุนสนับสนุนรายเดือน

– ทุนจัดหาที่พักที่ได้รับการอนุมัติผ่านงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ

– ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา

– เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง โดยจะยึดภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่นักเรียนชาวโรมาเนียได้รับ

– อื่นๆ

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

นักศึกษาต่างชาติจากประเทศนอกสหภาพยุโรปทั้งหมด สามารถสมัครได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

– เป็นพลเมืองโรมาเนีย หรือมาจากชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับสิทธิ์ในด้านการศึกษาอื่นๆ

– เป็นพลเมืองที่ได้รับการคุ้มครองของโรมาเนีย

– บุคคลไร้สัญชาติซึ่งพำนักอยู่ในโรมาเนีย โดยได้รับการยอมรับตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ

– สมาชิกของคณะทูตและกงสุลหรือสมาชิกในครอบครัวของคณะทูตและกงสุลที่ได้รับการรับรองในโรมาเนีย

– สมาชิกของเจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายเทคนิคของคณะผู้แทนทางการทูตและสำนักงานกงสุลที่ได้รับการรับรองจากโรมาเนีย

– พนักงานขององค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในโรมาเนียหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานขององค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในโรมาเนีย

– ผู้ได้รับทุนจากรัฐโรมาเนียสำหรับรอบการศึกษาเดียวกัน

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มีนาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Ministry of Foreign Affairs Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ