ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Presidential Postdoctoral สูงสุด 2 ปี ที่สิงคโปร์ มูลค่ากว่า 1.97 ล้านบาท/ปี

Nanyang Technological University (NTU) ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยมากที่สุดในเอเชีย ในครั้งนี้ จึงได้ทำการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยทุนการศึกษาประจำปี 2022

Presidential Postdoctoral Fellowship เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัยจากทั่วโลกให้ได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าเชิงวิชาการได้อย่างอิสระภายใต้การสนับสนุนจากสิงคโปร์

ทุนนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถเติบโตไปเป็นนักวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือแม้แต่นักวิจัยที่สร้างผลงานใหม่ๆ ในระดับนานาชาติในอนาคต

 

 

การสนับสนุน:

– ทุนสนับสนุนระยะเวลา 2 ปี ปีละ 80,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 1.97 ล้านบาท)

– ทุนวิจัย 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี (ประมาณ 2.4 ล้านบาท)

– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัย 18,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี (ประมาณ 443,000 บาท) โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนที่พักอพาร์ตเมนต์ (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง)

– ทุนช่วยตั้งถิ่นฐาน 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 98,500 บาท)

– ที่ปรึกษาสำหรับการทำงานวิจัย

– โอกาสในการร่วมงานกับคณาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือเทียบเท่า

– แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการศึกษา

– มีวุฒิภาวะและสามารถเป็นนักวิจัยอิสระได้

– มีความปรารถนาในการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการในอนาคต

– ต้องส่งหัวข้อการวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงพร้อมรายละเอียดการวางแผนงานเพื่อรับการพิจารณา

– พร้อมเข้ารับตำแหน่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2022

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 เมษายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Presidential Postdoctoral Fellowship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ