ทุน Monash University สนับสนุนหลักสูตรวิจัยระดับปริญญาโท – เอกที่ออสเตรเลีย ปี 2024 มีให้เลือกหลายประเภททุน

มีข้อมูลจากอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจของออสเตรเลียมาฝากกันค่า ใครที่กำลังมองหาโอกาสดีๆ โดยเฉพาะในสายวิจัย ห้ามพลาดเลย

ทุนนี้ได้รับการสนับสนุจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านทาง Monash University เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2024

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับหลักสูตรวิจัย ระดับปริญญาโท – เอกซึ่งจะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ขึ้นอยู่กับประเภททุนที่สมัคร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Monash University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – เอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภททุน ดังนี้

ทุน Research Training Program Scholarship : โครงการฝึกอบรมการวิจัย (RTP) สนับสนุนมูลค่า 33,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 764,250 บาท)

ทุน Maxwell King PhD Scholarship : ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนมูลค่า 40,480 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 937,500 บาท)

ทุน Monash Graduate Scholarship : ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนมูลค่า 33,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 764,250 บาท)

ทุน Raydon Graduate Research Scholarship : ทุนช่วยเหลือนักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนมูลค่า 21,300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 493,300 บาท)

ทุน Monash Graduate Impact 2030 Scholarship : ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีงานวิจัยสอดคล้องกับความท้าทายระดับโลก สนับสนุนมูลค่า 39,820 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 922,200 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และมีเกรดเฉลี่ยในระดับสูงจากการศึกษาก่อนหน้า

– มีทักษะและสามารถพิสูจน์ได้ทั้งในเชิงฝึกอบรม การวิจัย และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2024

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Monash University Research Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ