ทุน University of Tasmania เรียนต่อปริญญาโท – เอกที่ออสเตรเลีย ปี 2024 ให้เงินรายปี ค่าย้ายถิ่นฐาน และเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ

ขอแนะนำอีกหนึ่งทุนดีจากออสเตรเลีย ที่จะให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของเบี้ยเลี้ยงและสิทธิประโยชน์เพื่อนักศึกษาต่างชาติ

University of Tasmania จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรปริญญาโทและเอก ปี 2024

ทุนนี้จะให้เงินสนับสนุนมูลค่า AUD 28,597 ต่อปี (ประมาณ 657,800 บาท) และค่าเผื่อการย้ายถิ่นฐานสูงสุด AUD 2,000 (ประมาณ 46,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Tasmania

สาขาที่กำหนด : สาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ : Arts, Law and Education, Business and Economics, Health and Medicine, Sciences และ Engineering

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – เอก

ระยะเวลาให้ทุน :

• ปริญญาโท : 2 ปี (ไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติม)

• ปริญญาเอก : 3.5 ปี (ไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติม)

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมในส่วนต่างๆ เหล่านี้

• ค่าตอบแทน: AUD 28,597 ต่อปี (ประมาณ 657,800 บาท)

• ค่าเผื่อการย้ายถิ่นฐานสูงสุด AUD 2,000 (ประมาณ 46,000 บาท)

• สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามเงื่อนไขทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 4 ปี และมีผลการเรียนเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับสอง

– เป็นผู้ที่มีแผนทำวิจัยแบบเต็มเวลา แและต้องไม่ได้รับทุนอื่นๆ ร่วมด้วย

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2024

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Tasmania Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ