โครงการ MOOC หลักสูตรเกี่ยวกับประเด็นนโยบายของเยาวชนเข้าร่วมได้ ฟรี!!

นโยบายจะสามารถทำให้คนหนุ่มสาวกลายเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นได้อย่างไร? พวกเขาจะช่วยให้คนหนุ่มสาวในสังคมให้สามารถตระหนักถึงศักยภาพและแรงบันดาลใจของพวกเขาได้หรือไม่?

โครงการ MOOC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะพูดถึงนโยบายของเยาวชนนี้ จะจัดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถขั้นพื้นฐาน ได้มีส่วนร่วมในนโยบายเยาวชน
นโยบายเยาวชนเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ ทำให้เยาวชนได้ใช้การผสมผสานความรู้ที่มี และเพิ่มโอกาสที่ประสบความสำเร็จในสังคม ทั้งยังช่วยให้พวกเขามีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของนโยบายเยาวชน ขั้นตอนของนโยบายเยาวชน (การพัฒนา การส่งมอบ การประเมิน) ผลกระทบในชีวิตของเยาวชน และจะสะท้อนถึงขั้นตอนในอนาคตในเรื่องนโยบายเยาวชน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรด้านนโยบายเยาวชน เข้าร่วมฟรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– หลักสูตรนี้เปิดกว้างและฟรีสำหรับทุกคนที่สนใจ

– ผู้กำหนดนโยบายเยาวชนจากระดับต่างๆ เยาวชนที่ทำงานแล้ว ผู้นำเยาวชน ผู้นำเยาวชนขององค์กร NGOs และนักวิจัยเยาวชนสามารถเข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ