ไวยากรณ์ที่คนเรามักใช้ผิดบ่อยที่สุดในการส่ง Email ประจำปีล่าสุด รู้ไว้จะได้ไม่พลาด…

การส่งอีเมลเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว

แต่คุณภาพการสื่อสารทางอีเมงของคุณ อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ ถึงแม้ว่าเราทุกคนจะจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่คนก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง โชคดีที่เราสามารถ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้

และนี่คือสิ่งที่คนเราผิดพลาดกันมากที่สุดในการใช้อีเมล ปี 2017

 

 

1. การสะกดคำผิด

ในบางครั้งเรามักจะสะกดคำผิดเพราะความยากในการพิมพ์บนแป้นพิมพ์จอสัมผัสขนาดเล็ก หรือในบางครั้งเราไม่มั่นใจเลยว่าคำๆนั้น แท้จริงแล้วสะกดอย่างไร

 

2. การเขียนคำซ้ำ

มันเป็นเรื่องน่าเบื่อ หากคุณใช้คำเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก คุณควรเปลี่ยนไปใช้คำอื่นแต่มีความหมายเหมือนกันแทนจะดีกว่า

 

3. คำที่มีความหมายคลุมเครือ

ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำที่อ่านแล้วให้ความรู้สึกน่าเบื่อ เช่น Good Nice Awesone Greatly เป็นต้น

 

4. การสะกดชื่อผิด

การสะกดชื่อสถานที่อาจเป็นเรื่องที่น่าอาย มากไปกว่านั้น การสะกดชื่อนายจ้างที่รับคุณเข้าทำงานคือเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

5. คำแรกในประโยคไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

อีเมลส่วนใหญ่มักจะผิดบ่อยเกียวกับเรื่องนี้ ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแรกในประโยคของคุณ ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้ว

 

6. กรรมวาจก  (Passive Voice)

การเขียนในรูปแบบ Passive Voice มีความยากกว่าการเขียนแบบ Active Voice ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่าประโยคที่คุณใช้นั้นถูกต้องแน่นอนแล้ว

 

7. การใช้เครื่องหมายจุลภาคก่อนคำสันธานแบบผิดพลาด

ในบางประโยคเราใช้เครื่องหมายจุลภาคมากเกินไป หรือบางประโยคไม่ใช้เลย ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากเครื่องหมายจุลภาคส่งผลต่อความหมายของประโยค

 

8.  การจบประโยคโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

การลืมใส่เครื่องหมายวรรคตอนหลังจบประโยคแล้วคือความผิดพลาดอย่างหนึ่งในการเขียนอีเมล

 

9. คำนามที่เหมาะสมไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

บางคำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความสับสนและงุนงงได้ ดังนั้นเราควรตรวจสอบให้ดีกว่าคำไหนควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ คำไหนควรใช้ตัวพิมพ์เล็ก

 

10. วลีีที่ว่างเปล่า

การใช้วลี “in a manner of speaking,” “clearly,” “generally” อาจจะทำให้ประโยคดูดี แต่ความเป็นจริงแล้วมันทำให้ประโยคดูวุ่นวาย

 

11. การแทนที่ตัวเลขด้วยคำ

ปกติแล้วเราจะเห็นการเขียนตัวเลขในอีเมล เช่น (1, 15, 5,000) แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราควรจะเขียนเป็น (one, fiftteen, five thousand) แทน

 

12. ข้อความก่อนหน้าไม่ชัดเจน

ในบางประโยค ถ้าหากประโยคก่อนหน้าไม่มีความชชัดเจน จะส่งผลให้ประโยคต่อมายากที่จะเข้าใจต่อการอ่านเช่นกัน

 

13. ใช้จุลภาคผิด

การใช้จุลภาคผิด มีส่วนทำให้ความในประโยคนั้นเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีใช้จุลภาคกับวลีสองคำโดยไม่มีคำสันธาน

 

14. การใช้จุลภาคผิดหลังจากวลีเริ่มต้น

นี่คือการผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุดในการเขียนเอีเมล ดังนั้นควรตรวจสอบประโยคหรือวิธีใช้คำเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนส่ง

 

ที่มา: grammarly

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ