ทุนอุดหนุนนักวิจัย ป.โท+เอก ม. มหิดล 2021 ไม่มีข้อผูกมัด ตำแหน่งละ 400,000 บาท

ข่าวดี!! สำหรับผู้ที่มีงานวิจัยสุดเจ๋ง และไอเดียที่พร้อมจะต่อยอดความฝันให้เป็นจริง

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนนักวิจัยในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปี 2021

โดยในครั้งนี้จะมีเงินสนับสนุน Research Assistant จากโครงการวิจัย ตำแหน่งละ 400,000 บาท มอบให้สำหรับ 2 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากนี้ยังอาจได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมตามผลงานอีกดวย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

หัวข้องานวิจัย:

– Novel Data Science Applications

– Advanced Machine Learning

– Algorithmic Deep Learning

– Thai Natural Language Processing

– Intelligent Medical Informatics

– Machine Learning for Social Good

– อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Machine Learning (สามารถเสนอเพื่อรับการพิจารณาได้)

 

คุณสมบัติ:

– กำลังศึกษาปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

– หากมีประสบการณ์หรือจุดมุ่งหมายที่น่าสนใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

– ประวัติส่วนตัว 1 ฉบับ

– สำเนาคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 

วิธีสมัคร:

ส่งเอกสารตามระบุไปที่อีเมล [email protected] (ผศ.ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ)

 

หมดเขตรับสมัคร:

7 พฤษภาคม 2021

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Suppawong Tuarob

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ