ม.มหิดลเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! จัดเต็ม 5 วิชา รับแค่วิชาละ 400 คน!!

มาแล้ว! อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ทั้งดีและฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดคอร์สเรียนฟรี จัดเต็มประเดิมด้วย 5 รายวิชาที่น่าสนใจให้เข้าไปลงทะเบียนเรียนออนไลน์กันได้ง่ายๆ แค่สมัครสมาชิก ยืนยันอีเมลที่แพลตฟอร์ม https://mooc.mahidol.ac.th

5 รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนในรอบนี้ เป็นกลุ่มรายวิชา​ Social​ and​ Humanity​ Literacy สายสังคมศาสตร์​ และมนุษย์ศาสตร์ รับจำนวนจำกัดรายวิชาละ​ 400​ คน

 

 

วิชาที่เปิดสอน

1. เทคนิคการเป็นวิทยากร

2. อาชญากรรมและการป้องกัน

3. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

4. หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ

5. การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา

 

ใครสนใจรีบสมัครลงทะเบียนด่วนๆ ช้าที่นั่งหมด อดเรียนแล้วจะเสียดายนะจ๊ะ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Mahidol University Extension (MUx)
T.02-849-4600 หรือ m.me/mux.mahidol

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ