กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 788 อัตรา

มีงานดีๆ ในสังกัดหน่วยงานราชการมาฝากอีกแล้ว!! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยจะเปิดรับทั้งสิ้น 788 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

กลุ่มงานบริการ

– เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา

– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 19 อัตรา

– เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 14 อัตรา

– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

– เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา

– นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

– ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

– นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

– นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

– นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

– ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

– นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 6 อัตรา

– นิติกร จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 3 อัตรา

– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

– นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

– นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา

– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

– นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา

– วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา

– สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

– สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

– พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 681 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานพิทักษ์ป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ