เปิดรับสมัครแล้ว! ทุน New Zealand Scholarships ปี 2562 ทุนเต็มจำนวนศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์

ทุนการศึกษา New Zealand Scholarships จะให้คุณได้รับทั้งความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษา

รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา New Zealand Scholarships แบบเต็มจำนวน ให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ ณ หนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับ:

– อนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) หลักสูตร 1 ปี

– ปริญญาโท (Master’s Degree) หลักสูตร 1-2 ปี

– ปริญญาเอก (PhD) หลักสูตร 3-4 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิก

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำและสมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ www.mfat.govt.nz

 

ปิดรับสมัคร:

28 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfat.govt.nz หรือสอบถามข้อมูลได้ที่: https://scholarship.force.com/CommunityFAEnquiry

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ