Shandong U. แจกทุนเต็มจำนวน/ทุนบางส่วนแก่นักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี

Shandong University ประเทศจีน ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น และสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เข้ารับทุน “SDU Freshman Scholarship” โดยทุนมีหลากหลายประเภททั้งทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนบางส่วน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. First Class Award (SDU Outstanding Scholarship)

ประเภท A

– ทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 18,000 RMB (ประมาณ 85,000 บาท) สูงสุด 40,000 RMB (ประมาณ 189,000 บาท) ต่อปี (ขึ้นอยู่กับยอดค่าเล่าเรียน)

– ค่าครองชีพสำหรับระดับปริญญาตรี และโท มูลค่า 700 RMB (ประมาณ 3,300 บาท) และสำหรับระดับปริญญาเอกมูลค่า 1,000 RMB (ประมาณ 4,700 บาท)

 

ประเภท B

– ทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 18,000 RMB (ประมาณ 85,000 บาท) สูงสุด 40,000 RMB (ประมาณ 189,000 บาท) ต่อปี (ขึ้นอยู่กับยอดค่าเล่าเรียน)

2. Second Class   Award (SDU Excellence Scholarship)

ประเภท A

– ทุนสำหรับเข้าศึกษาปีแรกมูลค่า 9,000 RMB (ประมาณ 42,000 บาท) สูงสุด 40,000 RMB (ประมาณ 189,000 บาท) (สำหรับค่าเล่าเรียน 50%-100%) หรือทุนมูลค่า 5,400 RMB (ประมาณ 25,000 บาท) สูงสุด 12,000 RMB (ประมาณ 56,000 บาท) (สำหรับค่าเล่าเรียน 30%)

ประเภท B

– ทุนสำหรับเข้าศึกษาปีแรกมูลค่า 9,000 RMB (ประมาณ 42,000 บาท) สูงสุด 40,000 RMB (ประมาณ 189,000 บาท) ต่อปี (สำหรับค่าเล่าเรียน 50%-100%)

3. Third Class   Award(SDU Endeavor Scholarship)

– ทุนสนับสนุนมูลค่า 1,800 RMB (ประมาณ 8,500 บาท) สูงสุด 8,000 RMB ต่อปี (ประมาณ 37,000 บาท) (สำหรับค่าเล่าเรียน 10%-20%) และเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนมูลค่า 400 RMB (ประมาณ 1,800 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติจีน และต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลจีนมีความประพฤติดีและสอดคล้องกับเงื่อนไขการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

3. มีผลการเรียนดี

4. ไม่อยู่ในช่วงที่รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.istudy.sdu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ