ทุนทำวิจัย 3-6 เดือน ณ ม.คอนสแตนซ์ ประเทศเยอรมนี พร้อมมีเงินรายเดือนสนับสนุน

ทุน Zukunftskolleg’s AAA Fellowships เป็นทุนทำวิจัยระยะเวลา 3 หรือ 6 เดือน ณ ศูนย์วิจัย Zukunftskolleg มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ (University of Konstanz) ประเทศเยอรมนี

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับผู้ที่จบปริญญาเอกมาแล้ว หรือกำลังเรียนปริญญาเอกในปีสุดท้าย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ พร้อมเงินสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 1,200 ยูโร (ประมาณ 42,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับศึกษาและทำวิจัยระยะเวลา 3 หรือ 6 เดือน ใน 13 สาขาต่อไปนี้

1. Law

2. Economics

3. Biology

4. Chemistry

5. Physics

6. Computer and Information Science

7. Mathematics and Statistics

8. Politics and Public Administration

9. Psychology

10. Philosophy

11. Linguistics

12. Literature

13. History and Sociology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

ตรวจสอบรายการเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารเพิ่มเติม (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่เป็นไฟล์สกุล PDF ทั้งหมดไปยังอีเมล zukunftskolleg@uni-konstanz.de

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม และ 30 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ