ทุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมทั้งระดับป.ตรี – ป.เอก

สมัครกันได้แล้วสำหรับทุนรัฐบาลจากประเทศนิวซีแลนด์สำหรับปี 2020 – 2021! ทุนดีๆ ที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน รวมถึงได้รับเงินค่าครองชีพอีกด้วย

หากอยากเรียนในประเทศที่ขึ้นชื่อทั้งด้านวิชาการ มีสภาพแวดล้อมที่งดงาม และเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัย ก็สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– เงินค่าครองชีพ 491 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ราว 10,000 บาท)/สัปดาห์

– เงินช่วยเหลือ 3,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ราว 60,000 บาท)

– ประกันสุขภาพ

– ตั๋วเดินทางไป – กลับจากประเทศ

– ประกันการเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามสาขาวิชา ดังนี้ และ ดังนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี

– มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องสำหรับระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

– มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่ได้กำหนดไว้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

– ข้อกำหนดในแต่ละสาขาวิชาขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครได้เลือกไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการเรียน

– Statement of purpose

– หัวข้อการวิจัยสำหรับระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfat.govt.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ