ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ชวนมาร่วมเรียนรู้กับเพื่อนต่างสถาบัน ผ่านกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ ได้เรียนรู้ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ได้เพื่อนใหม่ แถมยังได้ความสนุกสนานแบบครบสูตร!

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 The 6th NIDA Camp (สำหรับปริญญาตรี) รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 จากสถาบันทั่วประเทศ เพื่อมาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน ที่มาพร้อมความสนุกสนาน ความรู้ด้านวิชาการ และลงมือปฏิบัติปลูกป่าชายเลนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

 

คุณสมบัติ:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3-4 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

จำนวนที่เปิดรับ:

100 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

24-28 มิถุนายน 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพ และปลูกป่าชายเลน ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของกิจกรรม

เฟซบุ๊กของกิจกรรม

– โทรศัพท์ : 02 727 3287

– อีเมล : [email protected]

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ