ทุน North Central College เรียนต่อปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ USA ปี 2022

North Central College เป็นวิทยาลัยเอกชนในเมือง Naperville รัฐอิลลินอยส์ ได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันที่มีแนวคิดใหม่และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาไปสู่ความสามารถที่เกินขีดจำกัด

ขณะนี้ทางสถาบันมีโครงการทุนการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความฝันอยากเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อทุน International Trustee Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดก็ได้ ซึ่งรูปแบบการสนับสนุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางส่วน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : North Central College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางส่วน (ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ค่าหอพักนักศึกษา และค่าประกันสุขภาพ)

จำนวนทุน : 2 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนดซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

– เป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเป็นปีแรกหรือนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมา

มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT : 79

– TOEFL PBT : 550

– TOEFL CBT : 213

– IELTS : 6.5

– EIKEN : Pre 1

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

North Central College International Trustee Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ