ทุน NPGS ทุนวิจัยไม่มีข้อผูกมัดระดับป.เอก ที่ Nanyang Technological University

อีกหนึ่งทุนดีๆ จากประเทศสิงคโปร์!! คราวนี้เป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับทุน The Nanyang President’s Graduate Scholarship (NPGS) ศึกษาต่อที่ Nanyang Technological University (NTU)

ทุนการศึกษานี้ไม่มีข้อผูกมัด ถือเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงแต่ก็รับประกันความคุ้มค่า โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับที่โดดเด่น ได้มีโอกาสทำการวิจัยชั้นนำระดับปริญญาเอกที่ NTU รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าครองชีพ S$3,000 (ราว 70,000 บาท) ต่อเดือน

– ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุมสูงสุด S$4,000 (ราว 90,000 บาท) ต่อปี

– ค่าสนับสนุน IT S$1,500​ (ราว 35,000 บาท)

– ค่าหนังสือ S$500 (ราว 10,000 บาท) ต่อปี

– ค่าเบี้ยเลี้ยงจัดทำวิทยานิพนธ์ S$600 (ราว 14,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า ในระดับปริญญาตรี

– หากกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ต้องมีเอกสารจากมหาวิทยาลัยรับรองว่าจะจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.ntu.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ