ม.นเรศวรเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 13 วิชา ไม่จำกัดวุฒิและอายุ เรียนจบ รับใบประกาศฯทันที!!

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ Thai MOOC เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคอร์สเรียนจะมีให้เลือกทั้งหมด 13 คอร์สดังต่อไปนี้

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน:

1. นเรศวรศึกษา (Naresuan Study)

2. โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ (Python Programming for Scientific Computations)

3. การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start up Inclusive Education in 21st Century)

4. ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System)

5. ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา (Medication adherence)

6. เขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)

7. ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร (Patient Communication Skill For Pharmacist)

8. คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information science)

9. เตรียมเกษียณสำหรับวัยทำงาน (Active ageing pre-retirement)

วิชาที่กำลังจะเปิด

10. ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist)

11. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN)

12. กฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulations)

13. การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนพร้อมรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ vod.nu.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

vod.nu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ