ทุนการศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัย NUS ประเทศสิงคโปร์ ปี 2018

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) มอบทุนการศึกษาวิจัย ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่โดดเด่น สำหรับการวิจัยที่นำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานี้จะให้การสนับสนุนในรูปแบบของ ด้วยค่าจ้างรายเดือน ค่าเล่าเรียน และเงินอุดหนุน

 

 

ทุนการศึกษา:

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดังนี้

เงินสนุบสนุนค่าจ้างรายเดือน

– นักศึกษาสัญชาติสิงคโปร์ ระดับปริญญาโท 2,500 SGD (ประมาณ 59,300 บาท) ระดับปริญญาเอก 2,700 SGD (ประมาณ 64,000 บาท)

– นักศึกษาที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์ : ระดับปริญญาโท 1,500 SGD (ประมาณ 35,600 บาท) ระดับปริญญาเอก 2,200 SGD (ประมาณ 52,200 บาท)

– นักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาโท 1,500 SGD (ประมาณ 35,600 บาท) ระดับปริญญาเอก 2,000 SGD (ประมาณ 47,400 บาท)

– ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัย

– นักวิชาการในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมได้ถึง 500 เหรียญต่อเดือน เมื่อผ่านการสอบวัดระดับปริญญาเอก (QE)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนการศึกษามีระยะเวลาหนึ่งปี และหลังจากนั้นอาจมีการต่ออายุหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัย

– ระยะเวลาสูงสุดของทุนการศึกษาคือ 2 ปีสำหรับผู้สมัครปริญญาโท และ 4 ปีสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก ตามที่คณะ หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีกำหนด

– นักศึกษาปริญญาโทที่เข้ามาใหม่ควรระบุความสนใจในทุนการศึกษาในใบสมัครเข้าเรียน

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับแจ้งผลการสมัคร ประมาณเดือนพฤษภาคม (สำหรับการเข้าศึกษาในเดือนสิงหาคม) หรือตุลาคม (สำหรับการรับเข้าเรียนในเดือนมกราคม)

– ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะต้องเซ็นหนังสือรับรอง การตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการมอบทุนการศึกษา

– ข้อมูลข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทุนการศึกษากรุณาติดต่อฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยของคณาจารย์ หรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ