ทุน PhD เต็มจำนวน จาก Max-Delbrück Center for Molecular Medicine ประเทศเยอรมนี

ทุน PhD เต็มจำนวน จาก Max-Delbrück Center for Molecular Medicine ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เปิดรับสมัครผู้สนใจทำวิจัยระดับปริญญาเอกในหัวข้อด้านการแพทย์ ในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน 12 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อ และทำวิจัยระดับปริญญาเอกในหัวข้อด้านการแพทย์ ได้แก่

-Cardiovascular research and metabolic diseases

-cancer and immunology, developmental biology

-medical systems biology, bioinformatics

-mathematical modeling, structural biology

-diseases of the nervous system

-translational research

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครควรเรียนจบปริญญาโทมาในสาขา molecular medicine วิทยาศาสตร์เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ mdcphd.mdc-berlin.de

 

ปิดรับสมัคร:

4 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mdc-berlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ