เตรียมสมัครสอบ ก.พ. (ภาค ก) รอบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 เริ่ม 8 มกราคมนี้!!

สำหรับใครที่รอข่าวดีในการสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปีนี้ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2564 รอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam 2564) โดยจะเปิดรับ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้!!

 

 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบ:

รับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

โดยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564)

 

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถเลือกรอบสอบ เลือกศูนย์สอบที่กำหนด และกรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตโดยให้เลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 6 รอบสอบ รอบสอบละ 6,833 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 40,998 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มกราคม 2564

– รอบสอบที่ 1 : รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท

– รอบสอบที่ 2 – 6 : รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ