ทุนเต็มจำนวน-มีเงินเดือน ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่ USTC / UCAS ประเทศจีน

ทุน ANSO Scholarship for Young Talents เปิดรับสมัครแล้ว :D

โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน ในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกจาก The Alliance of International Science Organizations (ANSO) มีนักศึกษาต่างชาติรวมกว่า 500 คนที่ได้รับทุนการศึกษานี้ในทุกๆ ปี!

 

โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ANSO จะสามารถเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้แก่..

– University of Science and Technology of China (USTC) หรือ

– the University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) หรือ

– institutes of Chinese Academy of Sciences (CAS) ทั่วประเทศจีน

รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ประกันสุขภาพ

– การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร

– ตั๋วเดินทางไป-กลับ

– ค่าครองชีพรายเดือน 3,000 – 7,000 RMB (ราว 14,000 – 32,000 บาท) ต่อเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาที่ทาง USTC และ UCAS เปิดรับสมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องเกิดหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และต้องเกิดหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529

– มีสุขภาพกายและใจที่ดี

– มีความสามารถในการเป็นผู้นำ, การจัดการ และกิจกรรมอาสาสมัคร

– มีทักษะที่แข็งแกร่งสำหรับการวิจัย หรือมีความสนใจในการวิจัย

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

– มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนต่างชาติของ USTC / UCAS

– ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ANSO ทั้งใน USTC หรือ UCAS พร้อมกันได้ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับเข้าศึกษาต่อ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาพาสปอร์ต

– CV

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาก่อนหน้า

– Reference letters จำนวน 2 ฉบับ

– Research Proposal

– สำเนาหน้าชื่อ เรื่อง และบทคัดย่อของเอกสารวิชาการที่ถูกตีพิมพ์ สูงสุด 5 ฉบับ (ถ้ามี)

– หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษและ / หรือภาษาจีน

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครเข้าศึกษาต่อที่ USTC หรือ สมัครเข้าศึกษาต่อที่ UCAS

– ยื่นเอกและส่งใบสมัครในหัวข้อ “the ANSO Scholarship for Young Talents”

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2021 (ตามเวลาประเทศจีน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

anso.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ