โปรแกรม OKP ทุนคอร์สระยะสั้น และปริญญาโท เรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์

Orange Knowledge Programme (OKP) คือโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้หลายๆ ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงทางด้านสังคม

โดยในโปรแกรมนี้มีทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งแบบคอร์สระยะสั้น หรือในระดับปริญญาโท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– แบบคอร์สระยะสั้น (2 สัปดาห์ – 12 เดือน)

– ระดับปริญญาโท (12 – 24 เดือน)

โดยสามารถค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอนได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ถือสัญชาติ และมีถิ่นที่อยู่และทำงานอยู่ในประเทศ OKP Country (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– มีประสบการณ์การทำงานหลายปีที่เกี่ยวกับชุมชน และท้องถิ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

เลือกหลักสูตรจากเว็บไซต์ studyfinder จากนั้นจึงติดต่อสถาบันที่เปิดสอนและแจ้งความประสงค์ขอทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

– คอร์สระยะสั้นและหลักสูตรปริญญาโททั้งหมด: 5 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2020

– คอร์สระยะสั้นและหลักสูตรปริญญาโทที่มีระยะเวลา 12 เดือน: 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2020

– คอร์สระยะสั้นเท่านั้น: 2 กันยายน – 13 ตุลาคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinholland

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ