มูลนิธิ Pershing Square มอบทุนป.โท ครอบคลุมค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพที่ U. of Oxford

ในทุกๆ ปี มูลนิธิ Pershing Square จะทำการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร 1+1 MBA ที่ University of Oxford ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2019

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมมหาวิทยาลัย และสนับสนุนค่าครองชีพอย่างน้อย £14,553 (ประมาณ 624,000 บาท) สำหรับทั้งสองปีของการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร 1+1 MBA ของอ๊อกซ์ฟอร์ด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-มีศักยภาพในการเป็นผู้นำซึ่งถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ และแรงจูงใจ

-มีบุคลิกที่เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่น

 

วิธีการสมัคร:

– เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา Pershing Square ผู้ที่สนใจต้องสมัครเรียนหลักสูตร MBA 1+1 ภายในเดือนมกราคม 2019 และเมื่อส่งแบบฟอร์มใบสมัคร MBA 1+1 แล้วระบบจะถามว่าคุณต้องการพิจารณาสำหรับทุนการศึกษา Pershing Square หรือไม่ พร้อมกันนั้นให้ส่งเรียงความไม่เกิน 500 คำในหัวข้อ ‘How do you intend to change the world? What does this tell us about you as a person?’

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือก

 

ปิดรับสมัคร:

มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sbs.ox.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ