มูลนิธิพาร์คินสัน มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก มีเงินเดือนสนับสนุนการปฏิบัติงาน

มูลนิธิพาร์คินสันที่สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาหลังปริญญาเอก สำหรับ Basic Scientists และ Clinical Neurologists เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยหลัก

มูลนิธิพาร์คินสันช่วยทำให้ผู้ป่วยพาร์คินสันมีชีวิตที่ขึ้นด้วยการพัฒนาการรักษา และมีการวิจัยที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับ Basic Scientists: $110,000 เป็นระยะเวลาสองปี (ประมาณ 3.5 ล้านบาท)

ทุนสำหรับ Clinical Neurologists: มอบเงินเดือนสนับสนุน $60,000 ต่อปี (ประมาณ 1.9 ล้านบาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-Basic Scientists: ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาเอกภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมีชื่อของบุคคลที่จะมาเป็นที่ปรึกษาวิจัย

-Clinical Neurologists: ต้องมีวุฒิการศึกษา M.D.หรือเทียบเท่าภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากจบการศึกษา

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้สมัครที่สนใจส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) หากได้รับเลือกจากผู้ตรวจสอบแล้วจึงจะสามารถดำเนินการสมัครได้

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2018 – ส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI)

12 กุมภาพันธ์ 2019 – ดำเนินการสมัครเต็มรูปแบบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

parkinson.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ