โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิด “หลักสูตรพิเศษ 1 ปี ปีการศึกษา 2563”

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิด “หลักสูตรพิเศษ 1 ปี ปีการศึกษา 2563” สำหรับนักเรียนวุฒิ ปวช.ไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปี จบการศึกษาแล้วบรรจุเข้าทำงาน
ตำแหน่งพนักงานช่าง (ฮอทไลน์) ที่สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ

 

 

รายละเอียดหลักสูตร:

– หลักสูตรสำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

– เป็นผู้ที่ไม่มีภาระทางทหาร

– จำนวนที่รับสมัคร 40 คน

– เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานกับกฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่าง (ฮอทไลน์)

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กำหนดการรับสมัคร:

รับสมัครออนไลน์ 9 – 18 ธันวาคม 2562

สอบข้อเขียน 12 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ