ทุนป.เอก Science Education สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 79,900 บาท ที่เนเธอร์แลนด์

Institute for Science Education and Communication เปิดรับผู้ที่สนใจสมัครทุน Ph.D. Scholarship in Science Education ซึ่งเป็นทุนปริญญาเอกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำการสำรวจในเชิงลึกเกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบัน รวมทั้งทฤษฎีการสอนวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาต่อที่ University of Groningen ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า 2,099 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 79,900 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอกในสาขา Science Education

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีวุฒิปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ ในด้านใดด้านหนึ่งได้แก่ Educational sciences, Science education, Natural sciences, Science communicatio หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถด้านการวิจัยในสังคมศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

-มีทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม

-มีทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในการทำงานในสภาพแวดล้อมสหวิทยาการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Cover letter

-CV

-แผนการวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

5 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rug.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ