ข่าวดี!! ม.สงขลาฯ แจกทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน เรียนต่อ ป.โท-เอก

คณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)

-สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

-สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

-สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ www.te.psu.ac.th

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ www.grad.psu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561

ประกาศผลวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.te.psu.ac.th หรืออีเมลล์: grad.envi@phuket.psu.ac.th / เว็บไซต์: graduate.te.psu.ac.th / โทร: 076-276107

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ