Cranfield U. มอบทุนป.เอก มูลค่าสูงถึง 588,000 บาท สนับสนุนเป็นเวลา 3 ปี

Cranfield University มหาวิทยาลัยในอังกฤษจัดมอบทุน PhD Fully-funded Studentship เพื่อสนับสนุนนักศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสูงถึง 15,009 ปอนด์ หรือประมาณ 588,000 บาท (ปลอดภาษี) พร้อมค่าเล่าเรียนเป็นเวลาสามปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในภาษา MATLAB, R หรือ Python

-มีทักษะทางสังคมเพื่อประสานงานร่วมกันกับทีมวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาเอก PhD in Leadership and Management ที่มหาวิทยาลัย พร้อมตรวจสอบว่าได้รับหมายเลขอ้างอิง SOM0004 ภายในใบสมัครของคุณ และหากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cranfield.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ