ทุนวิจัยระดับป.โท และป.เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพที่ Flinders University

โครงการทุนการศึกษา Australian Government Research Training Program (AGRTP) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการดำเนินการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ณ Flinders University มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวนสูงสุด 10 ทุน

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สนับสนุนค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายหอ หรือค่าตั๋วเครื่องบิน

-ระยะเวลารับทุนสูงสุด 3 ปีสำหรับปริญญาเอก และสูงสุด 2 ปีสำหรับปริญญาโท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยเต็มเวลาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ ยกเว้นนิวซีแลนด์

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เทียบเท่ากับของออสเตรเลีย (ปริญญาตรี 4 ปี และมีโปรเจ็กต์วิจัยในปีสุดท้าย)

-หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

9 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.flinders.edu.a

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ