RMIT University มอบทุนป.เอก ด้าน Computational Design ที่ประเทศออสเตรเลีย

PhD Scholarship in Computational Design (Architecture) ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกจาก RMIT University มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง $ 40,000 ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี (ประมาณ 1.2 ล้านบาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ด้านการออกแบบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จปริญญาโท ด้านสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า

-มีทักษะการพูดและการเขียน

-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ทรานสคริปต์

-จดหมายรับรอง 3 ฉบับ

-พอร์ตโฟลิโอด้านการออกแบบ

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครขอทุน ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกก่อน พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ Roland Snooks ที่อีเมล roland.snooks@rmit.edu.au หลังจากได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนแล้ว ผู้สมัครจึงสามารถสมัครทุนการศึกษาได้

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rmit.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ