โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงทุนการศึกษา+ทุนดูงานต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา: เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

ระดับอุดมศึกษา: นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

กำหนดการ:

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

 

ระดับอุดมศึกษา

 

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำการสมัคร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.set.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ