รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 จำนวน 145 อัตรา

กองบัญชาการศึกษารับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 จำนวน 145 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ตำแหน่งรองสารวัตรกลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 145 อัตรา โดยแยกตามสายสอบดังนี้

สายสอบที่ 1 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าทีประมวลผลจำนวน 100 อัตรา เรียกว่าสายคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ คพ.5

สายสอบที่ 2 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 5 อัตรา เรียกว่าสายบริการการศึกษา ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ บศ.6

สายสอบที่ 3 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี จำนวน  40 อัตรา เรียกว่าสายบัญชี ใช้อักษรย่อ บช.7

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันายายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.policeadmission.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ