มหาวิทยาลัย Porto แจกทุน MOBILE+3 ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อถึง 144 ทุน

โครงการ MOBILE+3 เป็นโครงการที่ประสานงานโดยมหาวิทยาลัย Porto ซึ่งอยู่ในการดูแลของ European Programme Erasmus + – Key Action 1 International Credit Mobility

ทุนมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการรวมทั้งผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกได้เข้าศึกษาในหลากหลายสาขา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สถาบันอื่นๆจาก 14 ประเทศนอกเขตยุโรปได้เข้าร่วมด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 144 ทุน โดยแบ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับการเดินทาง)

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ

-ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันการท่องเที่ยวซึ่งคุ้มครองตลอดการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

–โครงการ MOBILE+3 จะสนับสนุนทุนในการแลกเปลี่ยนตลอดโครงการ โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนใน HEI และระบุระดับการศึกษาเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการรับทุน

–ระดับปริญญาตรี:  ผู้สมัครต้องเรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่สองขึ้นไป เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

-ระดับปริญญาโท:  ผู้สมัครต้องเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศตนเอง ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

-ระดับปริญญาเอก: ผู้สมัครต้องเรียนปริญญาเอกแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

-สำหรับนักวิชาการและผู้บริหาร: ต้องมีงานทำแบบเต็มเวลาในสถาบันร่วมก่อน เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการขอรับทุนสนับสนุน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ที่ https://mobileplus3.up.pt/apply

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัคร:วันทีี่ 1 กรกฎาคม 2017 00:00 CET  (หรือประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามเวลาประเทศไทย)

ปิดรับสมัคร:วันที่ 15 กันยายน 2017 23:59 CET  (หรือประมาณ 14:59 น.ของวันที่ 15 กันยายน 2560 ตามเวลาประเทศไทย)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://mobileplus3.up.pt/apply

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ