ห้ามพลาด!! ทุน POSCO Asia Fellowship ประจำปี 2019 เรียนต่อป.โท-เอก ที่เกาหลีใต้

ทุน POSCO Asia Fellowship ประจำปี 2019 เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิ POSCO TJ Park Foundation สนับสนุนให้นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มเอเชียได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอกในประเทศเกาหลีใต้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพตลอด 4 เทอม โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ USD 900 (ประมาณ 28,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

– Seoul National University

– Korea University

– Yonsei University

– Sogang University

– KDI School

– POSTEC

– Ewha Womans University

– Hankuk University of Foreign Studies

– The Academy of Korean Studies

– Sungkyunkwan University

– Hanyang University

– Chung Ang University

– Kyung Hee University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาเอเชีย (สัญชาติไทยสามารถสมัครได้)

2. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

3. มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี

4. มีวุฒิการศึกษาสำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.postf.org

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสแกนเอกสารเป็นไฟล์สกุล .PDF ส่งไปยังอีเมล asiafellowship@postf.org 

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.postf.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ