มาแล้ว!! ทุนเรียนซัมเมอร์ 2 สัปดาห์ที่ประเทศจีน จาก Tsinghua University สูงสุด 200 ทุน

Tsinghua University แจกทุน Summer School Scholarship สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 24 กรกฏาคม 2019 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดโครงการ)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายครอบคลุมค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 200 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระยะสั้น 2 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. อายุ 18-30 ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. เนื่องจากมีการใช้ภาษาอังกฤษตลอดโครงการ ผู้สมัครจึงจำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีผลคะแนน  IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือผลคะแนน TOEFL 85 ขึ้นไป หรือมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัดเพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีทักษะภาษาอังกฤษดีพอที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– CV

– ทรานสคริปต์

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ภาพถ่ายผู้สมัคร (พื้นหลังสีขาว)

– ผลคะแนน  TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

goglobal.tsinghua.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ