ทุนวิจัยในระดับป.เอก ที่ University of Leeds สนับสนุนค่าครองชีพ+ค่าเดินทาง

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จาก Leeds Art and Humanities Research Institute (LHRI) สถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักรในความร่วมมือกับ Special Collections และ Yorkshire Archaeological and Historical Society (YAHS) โดยให้การสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อทำการศึกษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ที่ University of Leeds หนึ่งในมหาวิทยาลัยของ Russell Group

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าครองชีพ 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 83,000 บาท) และค่าเดินทาง 500 ปอนด์ (ประมาณ 20,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ใช้เวลาตลอด 4 สัปดาห์ที่ลีดส์ เพื่อทำกิจกรรมวิจัยปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยใดก็ได้

-ได้รับปริญญาเอกก่อนกำหนดการรับสมัครทุน แต่ไม่ใช่หลังช่วงเดือนเมษายน ปี 2014

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งไปที่ LAHRI Administrator

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

library.leeds.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ