การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน : คอร์สเรียนพัฒนาตัวเองจาก CMU MOOC

เมื่อการแข่งขันที่สูงขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณเป็นที่หนึ่งในสายตาของคณะกรรมการจึงเป็นเรื่องสำคัญ

และเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมนั้น CMU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของมหวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเปิดใหม่สุดเจ๋งที่ใครก็ลงทะเบียนได้!!

 

 

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน:

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานนี้ จะช่วยให้คุณเพิ่มความมั่นใจและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านจิตวิทยา ทัศนคติ คุณลักษณะที่พึงมี การเขียน Resume ฯลฯ

รวมถึงการสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์งานด้วยการตอบคำถามและบุคลิกภาพที่ดีในการสร้างการจดจำแก่ผู้สัมภาษณ์งาน มาเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกฝน พัฒนาตนเองผ่านบทเรียนในรูปแบบออนไลน์ไปพร้อมกัน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อนำเสนอความรู้ที่ถูกต้องและเทคนิคด้านต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครงานใหม่ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

– เพื่อเป็นแนวทางแก่นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่กำลังสมัครงานใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้

– เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้มีการพัฒนาตนเอง

 

 

พื้นฐานของผู้เรียน:

เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่กำลังต้องการสมัครงานใหม่

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ