ทุนศึกษาต่อปริญญาตรี สูงสุดถึง 1,300,000 บาท/4 ปี ที่ CMU สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย Central Michigan University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โดยเป็นทุนการศึกษา Presidents’ Award ผู้ได้รับทุนมีสิทธิ์ได้รางวัลการศึกษาสูงสุดถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,300,000 บาท) ในระยะเวลา 4 ปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนค่าเล่าเรียน

– คอร์สภาษาอังกฤษ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ไม่ได้เป็นพลเมืองและอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

– มีเกรดเฉลี่ยรวม 3.3 ขึ้นไป หรือคะแนน ACT 22 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT 1000 คะแนนขึ้นไป

– มีผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL pbt 550 คะแนนขึ้นไป หรือ cbt 213 คะแนนขึ้นไป หรือ ibt 79 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป

– ผู้สมัครต้องมาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่ที่ Central Michigan University

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาทรานสคริปท์

– สำเนาผลคะแนนทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อที่ Central Michigan University ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

Fall Semester: 1 เมษายน

Spring Semester: 1 กันยายน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

go.cmich.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ