ปตท.สผ. รับสมัครนักศึกษาปีที่ 3 หรือ 4 เข้าฝึกงาน หมดเขต 31 ตุลาคมนี้!!

บริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เพื่อเข้าฝึกงานที่บริษัท โดยมีวัตุประสงค์เพื่อจะได้ให้นิสิต-นักศึกษา นำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงรวมถึงได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจด้านการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมมากขึ้นอีกด้วย

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิสิต-นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, ธรณีศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีและการเงิน, รัฐศาสตร์, โลจิสติกส์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

3. มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ประวัติส่วนตัว (CV) (ในรูปแบบ MS-Words หรือ PDF เท่านั้น) โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า CV_Name -Surname_University

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) (ในรูปแบบ PDF เท่านั้น) โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า Transcript_Name Surname_University

(ส่งเอกสารดังต่อไปนี้กลับมาที่อีเมลล์ [email protected] โดยตั้งชื่อเอกสารตามที่กำหนด)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครง่ายๆ เพียงสแกน QR code หรือคลิก https://goo.gl/forms/R8aSabGANnmsBKSX2

 

ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาสมัคร: 1 – 31 ตุลาคม 2561

สอบข้อเขียน: พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

สอบสัมภาษณ์: ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: กุมภาพันธ์ 2562

ระยะเวลาการฝึกงานช่วงที่ 1 : 7 มกราคม – 30 เมษายน 2562

ระยะเวลาการฝึกงานช่วงที่ 2 : 3 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PTTEPcareer

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ