ด่วน!! เปิดรับสมัคร “นักเรียนฝึกหัด ควบคุมจราจรทางอากาศ” หลายอัตรา

ขณะนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และศูนย์ควบคุมการบินส่วนภูมิภาค จำนวนหลายอัตรา

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

นักเรียนฝึกหัดควบคุมการจราจรทางอากาศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากทุกสาขา

-มีผลการทดสอบ TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน ผลการทดสอบอายุต้องไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

-ปฏิบัติแบบงานเข้ากะได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

นําเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมสําเนา 1 ชุด ลงรายมือรับรองสำเนาทุกฉบับ

-ใบสมัครที่สมบูรณ์

-รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

-บัตรประชาชน

-ทะเบียนบ้าน

-สำเนาแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript of records) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา

-ใบแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC

-หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)

 

วิธีการสมัคร:

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์ใบมสมัคร ที่นี่ ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา”

-ยื่นพร้อมเอกสารข้างต้นด้วยตัวเองที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ณ อาคารกีฬา เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

 

ปิดรับสมัคร:

วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aerothai.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ