ทุนวิจัยระยะสั้น สำหรับนักศึกษาป.ตรีชั้นปีที่ 3-4 หรือ ระดับป.โท ณ ประเทศสิงคโปร์

วันนี้เรามีทุนการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิจัยมาฝากกันค่ะ ซึ่งมอบโดย Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 หรือหลักสูตรปริญญาโท เข้าสมัครรับทุน Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)

โดยรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ในสาขาชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ซึ่งเป็นทุนที่ให้โอกาสนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชื่อดังระดับโลก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าครองชีพรายเดือน 1,500 เหรียญ (ประมาณ 47,000 บาท) โดยช่วงเวลาในการวิจัยควรอยู่ในระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน และสูงสุด 6 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติในสาขาชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หรือผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโท

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการของผู้สมัคร จะต้องแสดงให้เห็นทักษะภาษาอังกฤษที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังที่อยู่ตามอีเมล

-CV

-Transcripts ของระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

-จดหมายรับรอง (ถ้ามี)

-วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในแผนการ

-A*STAR Research Institutes Coordinator List

 

วิธีการสมัคร:

-นักศึกษาที่สนใจสามารถค้นหา h A*STAR Research Institutes (RIs) and Consortia สำหรับการแนบเอกสาร

-นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อ A*STAR Research Institutes and Consortia ได้โดยตรง

-แนบเอกสารผ่านทางอีเมล

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.a-star.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ