The Paris Institute for Advanced Study มอบทุนการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ที่ประเทศฝรั่งเศส

Paris Institute for Advanced Study ได้เปิดตัวโครงการด้านวิจัยระหว่างประเทศในสองสาขาในปี 2019-2020  โดยได้มอบทุนให้แก่บุคคลที่มีความสนใจมาศึกษาด้านการวิจัยที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปิดโอกาสให้นักวิจัยทุกเชื้อชาติสามารถสมัครได้

ทุนการศึกษาด้านการวิจัยนี้เปิดให้สมัคร 2 โปรแกรม ได้แก่ “Blue Sky Research”  และ “Brain, Culture and Society”

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ที่พักฟรี ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตั๋วเดินทางไปปารีส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การศึกษาด้านวิจัย 2 โปรแกรม ได้แก่ “Blue Sky Research”  และ “Brain, Culture and Society”

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักวิชาการรุ่นแรกที่ได้รับปริญญาเอกไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2016

– นักวิจัยอาวุโสที่ดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัยหรือศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประสบการณ์ในการวิจัยอย่างน้อย 10 ปีหลังจากจบปริญญาเอก (ได้รับก่อนวันที่ 1 เมษายน 2008)

– มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์

ปิดรับสมัคร:

3 เมษายน 2018

 

เพิ่มเติม:

paris-iea.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ