ทุนการศึกษาปริญญาโท เรียนต่อ University of Gothenburg ประเทศสวีเดน ในปี 2018

ทุนการศึกษามูลนิธิ Richard C. Malmsten Memorial เปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักศึกษาต่างชาติท่านใดที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโทในด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกฏหมาย ที่ University of Gothenburg ประเทศสวีเดน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน 100,000 SEK (ประมาณ 383,000 บาท) ตลอดสองปี ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 SEK (ประมาณ 95,000 บาท) ต่อเทอม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา

-ธุรกิจ

-เศรษฐศาสตร์

-กฏหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-ทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา ในเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่ SBEL เริ่มในเดือนสิงหาคม 2018 สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2020

-ผลการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครโดยการลงทะเบียนข้อมูลของคุณพร้อมกับ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการทดสอบ General GMAT / GRE ในแบบฟอร์มใบสมัคร การคัดเลือกจะสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม

หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดๆ นอกเหนือจากผลการทดสอบ GMAT / GRE (ส่งจากศูนย์ทดสอบหรือองค์กรทดสอบโดยตรงไปยังสาขาวิชาธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย)

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

utbildning.gu.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ