ทุนปริญญาโท หลักสูตร MBA ที่ University of Liverpool สหราชอาณาจักร ปี 2018

University of Liverpool มอบทุนการศึกษาสำหรับ Management School และรางวัลการศึกษาอีกมากมาย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียนหลักสูตร MBA สำหรับผู้ที่มีแผนจะเข้าเรียนในช่วงเดือนกันยายน 2018

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุน ULMS Liverpool MBA Scholarship: ทุนเต็มจำนวน

-ทุน ULMS Liverpool MBA Partial Scholarship: การยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่ง

-ทุน ULMS MBA Study Award: £3,000 (ประมาณ 115,000 บาท)

-ทุน ULMS Women in Football Scholarship: ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร MBA การบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-ประสบการณ์ระดับมืออาชีพ : ผู้สมัครหลักสูตร MBA มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2-3 ปีในภาคเอกชนหรือภาครัฐ

-คุณสมบัติ ผู้สมัครได้รับปริญญาเกียรตินิยม 2: 1 จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่สหราชอาณาจักร

-คะแนน GMAT ไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนด แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้สมัครส่งคะแนนเพื่อประกอบการพิจารณาควบคู่ไปกับเกณฑ์อื่น ๆ ในระหว่างขั้นตอนการรับสมัคร

-ผุ้สมัครทุกคนต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในเกณฑ์มาตรฐาน เช่น GCE อยู่ในระดับ ‘O’ ELTS, TOEFL หรือ Cambridge Proficiency เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครออนไลน์โดยแนบพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

-ใบรับรองผลการเรียน

-วุฒิปริญญา

-ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-หนังสือแนะนำตัว (personal statement)

-ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย (สำหรับผู้สมัคร MPhil เท่านั้น)

-กรอกแบบฟอร์มการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

การสมัครเข้าร่วมหลักสูตรก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน เป็นการจัดสรรรางวัลตามลำดับก่อนหลัง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.liverpool.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ