สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับภาษา…นักศึกษาไทยห้ามพลาด!!

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาษาใน 2 หัวข้อที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมนี้

รายละเอียดหัวข้อ วัน เวลา และสภานที่เข้ารับฟังการบรรยาย มีดังต่อไปนี้

 

 

หัวข้อ “Introduction to Natural Language Processing”

วัน/เวลา/สถานที่จัดการบรรยาย: 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง ณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หัวข้อ “Machine Translation and Linguistic Resources”

วัน/เวลา/สถานที่จัดการบรรยาย:

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง ณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ที่มา:  RILCA Linguistics Program, Mahidol University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ