ทุน RIPS Summer Internship ให้นักเรียน & นักศึกษาป.ตรี ทำกิจกรรมกว่า 9 สัปดาห์

น้องๆ ที่สนใจทุนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศต้องสมัครแล้วล่ะ! กับโครงการ RIPS Summer Internship 2020 ที่ให้ทุนเต็มจำนวนไปประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้ โดยรายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– ค่าที่พัก

– อาหาร

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

9 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2020 ที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย รัฐลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสนใจด้านคณิตศาสตร์, สถิติ, ข้อมูลและคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การคำนวณเชิงตัวเลข, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในช่วงเดือนธันวาคม 2019 – มิถุนายน 2020

– เป็นนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนต่างชาติที่เรียนต่อในสหรัฐอเมริกา

– มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เรซูเม่ / CV

– จดหมายอ้างอิง (Reference letters)

– หลักฐานการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครและอัปโหลดเอกสารทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

12 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศการสมัครอย่างเป็นทางการ

ipam.ucla.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ