รัฐบาลจีนแจกทุน NPU President ทุนเต็มจำนวนระดับป.โท และป.เอก

รัฐบาลจีนแจกทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ Northwestern Polytechnical University (NPU)

โดยทุนนั้นมีให้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด มีรายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าประกันสุขภาพครบวงจร

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,000 หยวน (ราว 13,000 บาท) สำหรับระดับปริญญาโท

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,500 หยวน (ราว 15,000 บาท) สำหรับระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท สามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

– ปริญญาเอก สามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีน พร้อมหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน

– ผู้สมัครต้องมีความชำนาญด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

– ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย และเกณฑ์ระดับภาษาตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบข้อมูลได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก nwpu.edu.cn

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครออนไลน์ได้เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 600 หยวน (ราว 2,500 บาท) สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nwpu.edu.cn/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ